ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η Μεταφορική εταιρία ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ, 
35 χρόνια τώρα παρέχει, υψηλές υπηρεσίες στο χώρο των Μεταφορών και Μετακομίσεων.